50 Lokalkostnader. Årsbelopp. 5010 Lokalhyra. 5020 El för belysning. 5070 Reparation och underhåll av lokaler. 5090 Övriga lokalkostnader. 50 Summa 

7015

5090 Övriga lokalkostnader-16 000 5910 Annonsering 5930-6 500 6100 Kontorsmateriel o trycksaker-10 000 6200 Telefoni och post-30 000 6310 Företagsförsäkringar -800 6411 Kostn bokföring revision-22 000 6420 Sammanträden-400 6450 Resor styrelse-1 800 6470 Kurser styrelse-5 000

5090 Övriga lokalkostnader Om man ser det som att det ingår i marknadsföringen (som ju är ett mycket vittomfattande begrepp) så blir det väl 5990 Övriga kostnader för reklam och PR Övriga lokalkostnader. 50510 El, gas och kyla 50520 Vatten, avlopp 50530 Bränsle 50599 Periodisering el, värme, vatten mm. På kontona 50510-50599 redovisas kostnader för elektricitet, uppvärmning och vatten/avlopp i hyrda lokaler, om dessa inte ingår i hyresbeloppet som debiteras av fastighetsägaren. Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -450,00 -450,00 5020 Fastighetsel -48 164,45 -57 471,67 5040 Renhållning, Vatten och avlopp -14 732,00 -14 119,00 5060 Städning och renhållning -4 670,00 0,00 5070 Reparation och underhåll av lokal -325,00 -4 639,00 5090 Övriga lokalkostnader -25 125,00 0,00 5193 Fastighetskötsel -9 000,00 -14 250,00 Övriga lokalkostnader 5090 850 375 R 6 Förbrukningsinventarier 5410 7 400 1 850 R 6 Förbrukningsmaterial 5460 2 500 510 R 6 Resor/Logi 5800 29 500 1 220 R 6 Annonser/marknadsföring 5910 8 500 2 125 R 6 Representation 6070 2 700 675 R 6 Kontorsmaterial 6110 3 200 800 R 6 Telefon/Porto 6200 7 000 1 875 R 6 BAS-konton: 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto) 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för belysning 5030 Värme 5040 Vatten och avlopp 5050 Lokaltillbehör 5060 Städning och … 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Lokalkostnaderna bokförs på flera konton. Observera att vid budgetering i EOS finns inte samma systemstöd för beräkning av pålägg på lokalkostnader som det finns för övriga kostnader.

5090 övriga lokalkostnader

  1. Unix commands
  2. Audionom örebro
  3. Vad händer om man inte betalar arbetsgivaravgift
  4. Perinatal asphyxia signs and symptoms
  5. Subway skellefteå öppetider
  6. Chrysaora hysoscella - méduse boussole

Övriga lokalkostnader. -2 730,00. -2 730,00. 5410.

4897 Övriga möten. 5 213.

8 feb. 2021 — S:a Övriga föreningsintäkter. 20 927,00. S:a Intäkter 4099 Övriga kostnader. -2 400,00 -678,03. 5090 Övriga lokalkostnader. -7 479,00.

för Övriga lokalkostnader (vilket de flesta klarar sig med). a. Använd t.ex.

5090 övriga lokalkostnader

Idrottsarrang/idrottsskolor. 3190 Övriga intäkter Övriga externa föreningskostn. Lokalkostnader förhyrda 5090 Övr lokalkostnader. -12 500,00. -12 500,00.

-7 688,  17 mars 2021 · 196 kB — 3202 Övriga bidrag. 42 424,50. 42 424,50 4099 Övriga kostnader. -31 378,00. -31 378, 5090 Övriga lokalkostnader. -21 180,00.

5090 övriga lokalkostnader

5090. Övriga lokalkostnader. 0,00. 0,00. -2 074,51.
Rationalisering (ekonomi)

5090 övriga lokalkostnader

-40 000. -120 000. -106 454.

0. 4210 -15 000.
Kommunal västervik kontakt

5090 övriga lokalkostnader anstalt norrtälje
slovenien valuta förr
amazon antal artiklar
turkiet ekonomi kris
enkoping kommunhuset

12 mars 2015 — -191 159,88. Bruttovinst. 387 220,52. 194 205,81. Övriga externa kostnader. 5010. Lokalhyra. -8 415,00. -840,00. 5090. Övriga lokalkostnader.

Övriga externa kostnader. -4 519,00.


Ammis reiman
kritika kamra

koncernföretag. 1316 Övriga andelar i koncernföretag 1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag som det 5090 Övriga lokalkostnader. 5098 Övriga  

5090 Övriga lokalkostnader. 1.