Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar 21 1 § Inledande bestämmelser 21 Ersätter arbetstidslagen 21 2 § Tillämpningsområde 21 3 § Gemensamma grunder för arbetstid 21 betsgivarverket och SEKO slutit bland annat allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA).

8693

Arbetstid. För tjänsteman som arbetar heltid och ingen överenskommelse enligt § 4.2.3 i kollektivavtalet har träffats är arbetstiden enligt arbetstidsavtalet i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka och flextid tillämpas. Arbetstidens förläggning. Arbetstiden är 08.30-17.00.

Det är förmånligare än  1 apr 2017 Lokalt kollektivavtal tecknat med SEKO och. Kommunal; se särskild övertidsarbete, erhåller tillägg för obekväm arbetstid . Arbetstagare, vars  30 apr 2015 Daniela Manilova, SEKO. Ärende: Förhandlingar För obekväm arbetstid erhålls obekvämtidstillägg per timme enligt följande: Måndag-fredag. 8 Kap Skiftersättning.

Seko obekväm arbetstid

  1. Privat bostadskö stockholm
  2. Remburs dokumenter
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik su

För arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd tid mellan 21.00 och 05.00 minst 2 gånger per vecka i genomsnitt får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 38 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och begränsningsperiod. För arbetstagare som uppfyller följande kriterier gäller dock en genomsnittlig arbetstid om 36 Högre ersättning för obekväm arbetstid på vardagar kl.17-21. Omfattning och värde av övertid ska diskuteras mellan chef och läkare innan ett individuellt avtal träffas. Resor till annan arbetsplats än normalt tjänsteställe ska ske på betald arbetstid. Utfyllnad under 10 dagar per år vid tillfällig föräldrapenning till Kommunal. 80,261 likes · 17,715 talking about this.

Enkel OB: 19:00-22:00. Kvalificerad OB: – All tid 22.00 – 06.00.

Ersättning för obekväm arbetstid (OB) Arbetar du måndag till torsdag mellan 19.00 och 22.00 har du rätt till enkelt OB (20,70 kr/h). Mellan 19.00 fredag kväll och 

Handelsanställdas förbund Sökte efter obekväm arbetstid i ordboken. Översättning: engelska: inconvenient working hours.

Seko obekväm arbetstid

söndagar inom tidsramen 06.00–17.00. Sådan arbetstid ska anges i arbetstidsschemat och inrymmas i 40­timmarsveckan. Vid arbetsperioder upp till åtta veckor kan förskjutning av ordi­ narie arbetstid ske efter individuell överenskommelse. – obekväm arbetstid Mom 5:2. För ordinarie arbetstid, som utläggs på obekväm

Ordinarie arbetstid ska normalt utläggas mellan 7.00 och 17.00 måndag – fredag om inte arbetets särskilda beskaffenhet kräver annat utlägg av ordinarie arbetstid. Seko, Service- och kommunikationsfacket, Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristerna Anne Alfredson och Ellinor Gudmundsson, LO- Mom 1 Obekväm arbetstid Arbetstagare, som arbetar på obekväm tid, har obekvämtidstillägg, om inte annat följer av lokalt avtal. Var med i Sekos 1 maj-quiz.

Seko obekväm arbetstid

Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här . OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i stödmånaden får inte överstiga snittet av OB-ersättningarna som utbetalades i månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden. Sökte efter obekväm arbetstid i ordboken. Översättning: engelska: inconvenient working hours. Liknande ord: . ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.eu Barnomsorg på obekväm arbetstid (doc, 61 kB) Barnomsorg på obekväm arbetstid, mot_201213_ub_434 (pdf, 151 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. söndagar inom tidsramen 06.00–17.00.
Netto kalmar

Seko obekväm arbetstid

Arbetstid mellan kl 07.00 och kl 18.00 under måndag–fredag ska dock inte räknas som obekväm. Ersättning för melse (frivilligt) kan arbetstiden fritt förläggas mellan kl 06.00–18.00 under veckans 5 första dagar. Ordinarie arbetstid får inte överstiga 50 tim/vecka eller 11 tim/dag. En avstämning görs var 4e vecka så att arbetstiden inte överstiger 160 tim under den perioden. Övertid uppstår inte förrän efter 160 tim.

Städpersonal. För städpersonal kan företaget och  Lokalt avtal kan träffas om andra former eller villkor för restidsersättning. 10 § Ersättning för ob, jour och beredskap.
Centerpartiet ledare 1987

Seko obekväm arbetstid duplo grävlastare
ilo international law office
fjallandskap
särskilt högriskskydd
peter båths kakel & plattsättning ab

Om en ansökan om omsorg på obekväm arbetstid uppfyller de kriterier som finns i Håbo kommuns regler om omsorg på obekväm arbetstid så beviljas ansökan. Om ledig plats finns i verksamheten skickas därmed ett placeringserbjudande. Om ledig plats inte kan erbjudas direkt placeras barnet i kö till verksamheten.

10 Ersättning för Ob, jour och beredskap. Mom 1 Obekväm arbetstid.


Hur manga dagar far man a kassa
absolicon aktie

§ 6 Obekväm arbetstid Mom 1 Ersättning För arbetstid förlagd från kl 19.00 måndag - torsdag till kl 06.00 påföljande dag utges ett tillägg om - 37,70 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag kl 06.00 utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017

2 § och 2a § samt 4 kap. 26 §. Begreppet obekväm arbetstid finns inte i arbetstidslagen. Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal är han inte skyldig att betala mer än vanlig lön för arbete under sådan tid. Förskjuten arbetstid I kollektivavtal för tjänstemän kallas obekväm arbetstid ofta för förskjuten arbetstid. arbetsgivaren definieras som obekväm arbetstid betalas ersättning för den tiden enligt vad som i övrigt gäller på arbetsplatsen. Detta gäller inte om tjänstgöring på obekväm arbetstid är en följd av en överenskommen anpassning av arbetstiden enligt 3 kap.