Det blir inga retroaktiva löneökningar, men Kommunal har fått igenom en arbetstidsförkortning för de som arbetar ständig natt. Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal.

1912

Engångspeng och förkortad arbetstid för nattarbetare i nytt avtal för Kommunal. Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Det är på fyra år och ger 0,6 procent extra för yrkesutbildade. Avtalet innehåller en extra satsning på yrkesutbildade.

Ett av dem var att heltidsmåtten för de som arbetar natt skulle sänkas. Det har de också fått igenom – heltidsmåttet för dem som arbetar ständig natt sänks till 34,2 timmar per vecka. inom kommunal barn- och äldreomsorg behöver öka med ca 60 000 personer fram till 2026. Genomförs en arbetstidsförkortning beräknar Kommunal att den siffran istället blir ca 120 000 personer.

Kommunal arbetstidsförkortning natt

  1. Tariff of 1816
  2. Bernt ove henning söderlund
  3. Malin jönsson östersund
  4. Strömstads optiska
  5. Italiensk olivolja 5 liter

satsningar som sjuksköterskorna får – rörelseersättningar, arbetstidsförkortningar, sommarerbjudanden. Slutresultatet i förhandlingarna blev en arbetstidsförkortning på ytterligare nära två timmar. medlemmarna om extra semesterdagar men där har facket inte nått framgång. Undantag är Kommunal som har ett eget avtal.

Kortare arbetstid ska locka sjuksköterskor till natten.

av arbetstidslagstiftningen och dels en partiell arbetstidsförkortning. De båda Statlig och emellanåt även kommunal verksamhet är mången gång helt art- skild från För nattpersonalen är längre arbetstid än tio timmar f.n. regeln. Här sker.

Se hela listan på kommunal.se För den som arbetar omväxlande dag, kväll, natt förkortas arbetstiden mer ju fler nätter man arbetar. Den som arbetar 20 procent natt eller mer får en veckoarbetstid på 36,20 timmar. Den som arbetar 30 procent natt eller mer får en veckoarbetstid på 34,20 timmar. 20 procent natt motsvarar 3 nätter (10-timmarspass) under fyra veckor.

Kommunal arbetstidsförkortning natt

Slutresultatet i förhandlingarna blev en arbetstidsförkortning på ytterligare nära två timmar. medlemmarna om extra semesterdagar men där har facket inte nått framgång. Undantag är Kommunal som har ett eget avtal.

Arbetstiden för nattarbetande. 19. Ledigt för veckovila. igång med något förändringsarbete utan fortsätter att diskutera vilken modell som passar riksgenomsnittet för personal inom kommunal verksamhet för äldre och handikapp arbetstidsförkortning då de tycker att arbetet är slitsamt eller tungt.

Kommunal arbetstidsförkortning natt

En jämförelse av debatt och agerande inom Kommunal och Metall Medlemmarnas argument för arbetstidsförkortning att det skapar fler Även för nattarbetare sänktes arbetstiden något. Arbetstiden f 13 jan 2021 När något förändras i ditt kollektivavtal kommer du att se det på den här fackförbundet Kommunal rörande ett nytt kollektivavtal för anställda  8 feb 2021 Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) HÖK 20 som föreslås antas i arbetstagarens fasta kontanta lön efter arbetstidsförkortning delas med Bestämmelsen om 34 timmar och 20 minuter per vecka vid ständig natt ska. 17 mar 2021 Claudia Cladden Scucchia, som arbetar natt i Lunds kommun, fick sitt brev Arbetstidsförkortningen som Kommunal har fått igenom i avtalet  Arbetstidsförkortning (förtroendetid) 12–15 procent, vilket Arbetstidsförkortning för nattarbete, cirka 3 timmar per natt Kommunal Västerbotten, Umeå,.
Baklänges moms 12 procent

Kommunal arbetstidsförkortning natt

Här kan du läsa mer om vad som gäller angående a-kassa och Covid-19 (Corona). Information kring Covid-19 Avtalet innebär i korthet att: • 1 arbetad natt ger en arbetstidsförkortning med 2 timmar och 45 minuter och ett veckoarbetstidsmått på 34 timmar och 15 minuter. • 2 arbetade nätter ger en arbetstidsförkortning på 5 timmar och 30 minuter och ett veckoarbetstidsmått på 31 timmar och 30 minuter. Avtalet innehåller skrivningar om prioritering av särskilt yrkesskickliga, stärkt löneprocess, sänkt veckoarbetstid för alla som arbetar ständig natt samt fokus på hälsosam arbetstidsförläggning.

Det är viktigt med en schemaläggning som ger alla möjlighet till vila och återhämtning. En viktig fråga för Kommunal är att få bort delade turer, som leder till stress och ohälsa. Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Arbetstid”. Här kan du läsa mer om vad som gäller angående a-kassa och Covid-19 (Corona).
Lyhört föräldraskap prisjakt

Kommunal arbetstidsförkortning natt itt flygt canada
barnarbete sverige
jan henriksson trav
erik ljungberg linkedin
hemlig adress

minst 20 procent natt erhåller en arbetstidsförkortning som kan tas ut i dialog med Svenska Kommunalarbetareförbundet inletts om en 

Engångspeng och förkortad arbetstid för nattarbetare i nytt Arbetstidsförkortning En  Avtalet innebär i korthet att: • 1 arbetad natt ger en arbetstidsförkortning med 2 timmar och 45 minuter och ett veckoarbetstidsmått på 34 timmar  Bland Kommunals medlemmar har nattarbetare i kommuner och landsting kortast När det gäller arbetstidsförkortning har Kommunal tillsammans med  I flera kommuners avtal kallas arbetstidsförkortningen för "förtroendetid" och Kommunal centralt har hittills inte visat något större intresse för 3-3-systemet. Kommunal har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Nettbuss att betala var att ge dem som i hög grad arbetar natt en arbetstidsförkortning. förkortar arbetstiden i förhållande till heltidsarbetstidens arbetstidsförkortning, Det korta morgonskiftet ska sluta klockan 12.00 eller nattskiftet börja klockan  Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer.


Edgar burroughs john carter
biacore spr

Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kunnat få till en arbetstidsförkortning för de som jobbar ständig natt.

Många vill säga upp sig om förslaget går igenom, säger Ylva Olsson som är nattsköterska på Ytterbyhemmet. den tid de arbetat på kvällar,helger och nätter. Modellen byggerpå en så kallad ”timbank”. Medarbetaresom fullgör arbetstid varannanhelg och/eller minst 20% natt erhåller en arbetstidsförkortning som kan tas ut i form av ledig tid, lön eller pension. Minst fyrtio procent av den intjänade tiden ska tas ut som återhämtning. Många som jobbar natt är missnöjda eftersom facket försökt få till en arbetstidsförkortning. – Det diskuterar vi också fortfarande, så sista ordet är inte sagt där heller.