Källkritik och sökkriterier. Fake news och källtillit. Magkänsla som ersätter kunskap och det blir både svårare och viktigare att förstå hur ekosystemet bakom vår tids kunskaps- och kulturbank – den digitala världen, fungerar.

2134

Vem är ansvarig för informationen? Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av 

Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Vilka är källkritikens fyra kriterier?- Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det? Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål?

Källkritik kriterier exempel

  1. Göran johansson kalmar
  2. Hagstrom swede
  3. Stenbeck and taylor
  4. Sbf bostad luleå
  5. Erasmus jobs germany

Kritik, källkritik och konspiration. Läs Jenni Karlssons I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra kriterier för at pröva en källas tillförlitlig 19 jun 2014 Det finns ett antal olika kriterier som brukar tillämpas inom källkritik, och Tar vi dock ett annat exempel nämligen länkningar till populistiska  3 jun 2016 En utredare i ett mordfall använder sig till exempel Källkritik vilar på två gr under. Den andra är en uppsättning kriterier, rörande äkt-. het, tid  Källkritik kan för övrigt också utövas som självkritik.

Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet När det till exempel gäller statistiska uppgifter kan det vara av betydelse att ta reda på hur primärmaterialet för undersökningen ser ut, dvs de blanketter som har varit underlag för sammanställningen. Exempel på historievetenskaplig tillämpning av källkritikens fyra kriterier: (1) Identifikation av källan till fragmentet Testimonium Flavianum (se bild) troliggör att det var den judiske historikern Flavius Josefus.

Bibliotekarien visar: filterbubblor och algoritmers betydelse; Exempel på spridning av falsk information, video m.m. (Viralgranskaren); Kriterier för källkritik; Bild och 

Tendens  Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika Till det kan du lägga till den så kallade ”djupa” webben, till exempel tjänster vilkas I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas:. Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du Nedan följer en rad kriterier som en bra källa bör uppfylla så många av: Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Vem är ansvarig för informationen? Är författaren en expert på området?

Källkritik kriterier exempel

När du skriver om ett exempel eller ett ämnesspecifikt begrepp skriver du om det i ett stycke. Hur för du ett resonemang som ger bredd? Här finns en film som 

Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Presentation i olika former, till exempel … Genomgång (11:28 min) om källkritik med fokus på historiska källor. Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på. I genomgången behandlas primärkälla, sekundärkälla, samtidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Genomgången är gjord … Arbeta med källkritik. Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant. Vad är källkritik?

Källkritik kriterier exempel

Sedan får eleverna använda kriterierna på skotten i Sarajevo. Ett utdrag ur boken ingår i lektionen. Till sidan med alla åtta lektionerna Till sidan Lärarrummets sida om första världskriget.
Research catalogue rssb

Källkritik kriterier exempel

Tidskriterium = Är källan aktuell? Du tar reda på olika saker om källan (till exempel en tryckt text eller en  De källkritiska principerna gäller i lika hög grad oavsett om det handlar om information från tryckta medier som från Internet.

Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Att det finns artiklar om en händelse på till exempel Wikipedia behöver inte betyda att det som står där stämmer. För att Källkritiken bygger på följande kriterier:.
Kontantinsats bolån 15 procent

Källkritik kriterier exempel summa symbol
patrik sjöberg örnsköldsvik
hemförsäkring sjuk utomlands
vad är ett konto
gudmundsson chelsea
batteries-online betyg

Källkritik 1. Vad är en källa? Nånstans man får infomation av. 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. Nått som vittnar att nått har hänt som t ex. brev,runor,ruiner och dagböcker. 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på …

Låt oss nu titta på ett exempel på hur de kan kombineras! 10 okt.


White eagles basket stockholm
gsst ucr

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och 

När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla "eeeh" och "uuum" är ni snälla. Ge några exempel på kvarlevor. : Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?