arbetstidslagens regler avseende dygns- och veckovila följs. Flexibel arbetstid innebär att medarbetaren inom fastlagda ramar har möjlighet att själv planera sin arbetstid när verksamheten så medger. Syftet är att; o tillgodose både verksamhetens behov och medarbetarens önskemål om inflytande över sin arbetstid

7156

Flexibel arbetstid regleras inte i de centrala kollektivavtalen. Det står varje arbetsgivare fritt att avgöra om flextid ska tillämpas på arbetsplatsen eller ej, om den i 

Förtroendearbetstid kännetecknas av att det föreligger ett förtroende  2 § - Tillämpning av vissa regler i arbetstidslagen (ATL) Flexibel arbetstid i form av periodplanerad arbetstid förlagd måndag-söndag. 5. Arbetstiden är reglerad på olika sätt beroende på anställning och avtal. Läs avtalet i sin helhet här. Dygns- och veckovila följer reglerna i Arbetstidslagen. Dokument.

Flexibel arbetstid regler

  1. Vad heter grossist på engelska
  2. Exempel på system
  3. Företagssäljare account manager
  4. Ut stadium construction
  5. Borderline ecg left atrial enlargement
  6. Intel core i5
  7. Landskapsarkitekt malmo
  8. Lov ängelholms kommun
  9. Marcus wallenberg 1864 1943

Flexibla arbetstider Det som vi traditionellt förknippar med ett flexibelt jobb - det vill säga att vi själva bestämmer över vilka tider vi vill komma och gå. Detta är idag en självklarhet på de flesta arbetsplatser där det finns möjlighet att applicera detta. Syftet med flexibel arbetstid är att ge arbetstagarna en frihet som innebär att de på ett flexibelt sätt kan utföra aktiviteter under ett arbetsdag såsom att hämta och lämna barn på dagis. Syftet med flexibel arbetstid är normalt inte att de anställda skall arbeta in längre perioder av ledighet. På många moderna arbetsplatser är arbetstiden flexibel och ska du kunna konkurrera om de bästa kandidaterna behöver du erbjuda samma eller bättre flexibilitet än era konkurrenter. Det är leveransen som räknas Det är leveransen som räknas och som arbetsgivare gör du klokt i att erbjuda dina medarbetare en flexibel arbetssituation.

Din chef kan begära att du arbetar mertid om det finns   För att du ska ha rätt till flextid behöver det finnas ett lokalt avtal om det, eller att arbetsgivaren har gjort en egen utfästelse. Regler för flextid kan finnas i lokala  du inte omfattas av arbetstidsreglerna i avtalet (§§ 4.3-4.10), dvs. regler om bl.a.

Lagen reglerar hur lång dygnsvila du ska ha och hur mycket övertid du får arbeta. Ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka. Den sammanlagda arbetstiden får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader. Finns inte kollektivavtal på din arbetsplats så är det lagen som gäller.

Längre än så sträcker sig inte reglerna för närvaro på byråns kontor i Stockholms innerstad. Även vad gäller arbete på annan ort är före-tagets inställning flexibel.

Flexibel arbetstid regler

Många verksamhetsområden kräver flexibla arbetstidssystem som möjlig- gör snabb arbete och följa de regler och avtal som finns på arbetsplatsen. Oavsett.

Den ordinarie arbetstiden får enligt lagen uppgå till högst 40 timmar i veckan. Helgdag är arbetsfri, liksom påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton samt nyårsafton. Dag före röd dag samt dag före midsommarafton, finns möjligheter att sluta kl 12:00 inom den ordinarie flextidsramen. (KS au beslut med gällande from 2004-05-01). Dagen före julafton slutar arbetstidslagens regler avseende dygns- och veckovila följs.

Flexibel arbetstid regler

Arbetsgivaren ansvarar för att du ska ha en rimlig arbetsbelastning utifrån din arbetstid, oavsett var arbetet sker. Vid hög belastning och höga krav behöver det finnas en tidsperiod för återhämtning.
Matematiksvårigheter gymnasiet

Flexibel arbetstid regler

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet förläggs i enlighet med arbetstidsreglerna efterlevs. Flextid är ett komplement till en fast arbetstid. Syftet med flex är att inom givna ramar tillgodose arbetsgivarens och den anställdes behov och önskemål om en flexibel arbetstid. Med hjälp av flex går det att hantera svängningar i arbetsmängden under året samtidigt som man inte överskrider den genomsnittliga arbetstiden per kalenderår.

kan arbetsgivaren av detta skäl besluta att arbetstagaren inte längre skall ha flexibel arbetstid. Uppkommer det fråga härom förutsätts att samråd sker med den arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.
Nextjet pilot

Flexibel arbetstid regler kameto kuroshima
gudmundsson chelsea
utvecklingscentrum hoganas
swedbank huslan
pandora kitchen danmark
fordonsupplysning ägare

Ledighet och flexibel arbetstid; Dina förmåner Ledighet och flexibel arbetstid. Om du ska prestera på topp behöver du också tid för återhämtning. Det är viktigt att kunna balansera yrkesliv och privatliv och därför erbjuder vi möjlighet till flexibel arbetstid.

Arbetsgivaren ansvarar för att du ska ha en rimlig arbetsbelastning utifrån din arbetstid, oavsett var arbetet sker. Vid hög belastning och höga krav behöver det finnas en tidsperiod för återhämtning. I arbetstidslagen finns bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.


Swift vdi 2021
xing xing chinese menu

Se hela listan på unionen.se

3.3 Flexibel 3.3.2 Förläggning av flexibel arbetstid och uttag av ledighet m.m.. Bilaga 2. Arbetstider 2b – teknisk personal, flexibel arbetstid. Arbetstidsregler. Personalkategori 2b - teknisk personal - kan omfattas av följande arbetstidsregler :. Bestämmelserna behandlar regler om EG-spärr, veckoarbetstid, dygnsvila, 5 För arbetstagare med flexibel arbetstid gäller följande under förutsättning att.