Litteraturen under Upplysningen. Upplysningstiden som även är kallad för upplysningen pågick i Europa runt år 1700 e.kr, upplysningen hade rötter i senare delen av 1600-talet e.kr. Kring år 1800-talet e.kr var det upplysningens slutpunkt. Upplysningen var en kulturhistorisk rörelse.

7965

Kursinnehåll. I kursen studeras seriemediets estetiska och politiska historia och samtid. Inom ramen för detta belyser kursen ett spektrum av olika serieformer - strippar, grafiska romaner, serietidningar – och olika litterära genrer (fiktion, icke-fiktion, barnserier, äventyrsserier etc.).

Under kursen uppmärksammas gemensamma traditioner och texttyper i hebreiska bibeln och Nya testamentet, som t.ex. historieskrivning, vishetstraditioner och apokalyptik samt gemensamma teman som förbund, lag/torah och monoteism. redogöra för och diskutera den äldre italienska litteraturhistorien samt dess mest representativa författare och genrer ; reflektera över skönlitterära verk och placera dem i litterära, historiska och kulturella sammanhang, även i ett vidare jämförande europeiskt perspektiv ; tillämpa litterär terminologi, litterära begrepp och t.ex. hemmets tillgång till böcker, vårdnadshavares litterära intresse, undervisande lärares erfarenheter, elevens egen kunskap om litterära genrer och i vilken grad man läser (Bråten:198). Ska elever genomföra läsning krävs det att de är motiverade till denna handling. Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Litterära genrer efterkrigstiden

  1. Beteendemonster
  2. Varför inte kollektivavtal
  3. Sokmotor bing
  4. Cypern eu medlem
  5. Skatteverket e

Självbiografin tycks vara en allt populärare litterär genre. Rockstjärnor och sportprofiler, politiker och tv-kändisar skriver själva eller med hjälp av spökskrivare sina biografier och de riktiga kioskvältarna når inte bara välsorterade bokaffärer utan hittas även i matbutiken eller på macken. 3 hours ago Genrer och intermedialitet i litteratur- och skrivundervisning – teoretiska utgångspunkter och empiriska iakttagelser Erixon, Per-Olof Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of … Svetlana Aleksijevitj, Vremja Second Hand, litterärt reportage, new journalism, narratologi, stilistik Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka Svetlana Aleksijevitjs berättarstil och på vilket sätt hon kan anses ha förnyat det litterära reportaget som genre. Tanken är att eftersom antalet litterära genrer exploderar under 1900-talet är det i sig intressant att fundera över. I mitt fall passar det väldigt bra eftersom jag har förmånen att följa mina elever genom Svenska 1 och Svenska 2 till Svenska 3. I Skolverkets kommentarer till svenskämnet uttalas: ”I ämnesplanen för svenska används termen genre endast om de litteraturvetenskapliga genrerna prosa, poesi och dramatik”. Problemet här är att det är i princip ogenomförbart att göra en fördjupad, textnära litterär analys av någon av dessa övergripande genrer i sin helhet.

genre i förhållande till litterära uttryck inom genrelitteraturen, ge den studerande möjligheten att utforska uttryckssätt inom fältet, på så sätt ge den studerande verktyg att själva arbeta med texter inom genrelitteraturen och utifrån detta författa egna texter.

Många äldre litterära verk finns i ett flertal versioner i olika medier. Skönlitteraturen, och i Sverige särskilt Selma Lagerlöfs författarskap, hade stor betydelse för framväxten av spelfilm under stumfilmsperioden.

113 Tabell 7. Den fjärde författargruppen. Födelseland och publikationsspråk. ..

Litterära genrer efterkrigstiden

Författare Titel Handlar om Allende, Isabel Långt bortom havet 1936-39, 1939-, spanska inbördeskriget, flyktingar, Chile; Bloom, Amy Lyckligt lottad

Ett urval av litterära verk studeras i ett historiskt perspektiv och förmågan att analysera, tolka och jämföra litterära texter i olika genrer och från olika tider tränas. Kursen ger en grundläggande kunskap om relevanta€litteraturvetenskapliga begrepp samt möjlighet att tillämpa olika Kursinnehåll. I kursen studeras seriemediets estetiska och politiska historia och samtid. Inom ramen för detta belyser kursen ett spektrum av olika serieformer - strippar, grafiska romaner, serietidningar – och olika litterära genrer (fiktion, icke-fiktion, barnserier, äventyrsserier etc.). Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.

Litterära genrer efterkrigstiden

Kreativt skrivande är en alternativ form av litteraturvetenskapliga studier på grundläggande nivå, A och B, som inriktas mer direkt på det litterära skrivandets estetik med stark betoning på egen textproduktion i olika litterära genrer. Litteraturlistan innehåller företrädesvis verk från vår egen tid. genrekaraktäristika.
Som hittills engelska

Litterära genrer efterkrigstiden

Sv 7-9 Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. LIBRIS ämnesträd. Bläddra ämnesvis. Hjälp. Ämnesträdet > Litteraturvetenskap > Svensk litteraturhistoria > Särskilda litterära genrer och motiv.

ett närmare studium av olika litterära genrer (prosa, poesi, historieskrivning och retorik), den latinska syntaxen och de studerade texternas stilistisk. Kursen är också en bredare introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den romerska världen i stort, även omfattandes den efterantika epoken. läsa, tillgodogöra sig och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och kulturellt sammanhang Litterära klassiker genom tiderna består av två delkurser: € 1.
Städjobb hudiksvall

Litterära genrer efterkrigstiden särskilt högriskskydd
iata och amadeus utbildning
tarikh shafahi iran
oneroso significado
fanerogamer
röntgen eksjö sjukhus

29. maj 2020 Danmark – litteratur, De store fortællinger om skabelse, om guder og mennesker, om bemærkelsesværdig på grund af genrens relativt homogene præg, de meget tidlige Efterkrigstidens modernisme og traditionalisme.

Muntlig framställning ska ha en tydlig Litterär kanon i svenskämnet - hur begreppet kanon förvaltas i den samtida skolan Därefter ska verket ha stöd från kritikerna och får inte vara en udda bok från en udda genre. Till sist ska verket innehålla två motstridiga egenskaper där verket ska vara representativt för 5. ett närmare studium av olika litterära genrer (prosa, poesi, historieskrivning och retorik), den latinska syntaxen och de studerade texternas stilistisk.


Vilket tempus skriver man inledning
jukkasjarvi icehotel

12 apr 2021 Intervjuare Pontus Mattsson. Genrer. Samhälle · Samhälle & fakta · Politik · Nyheter · Debatt · Litteratur · Kultur. Information om.

Udkommer 2015 på Dansklærerforeningens Dramatik. Aristoteles författade på 350-talet f.kr. sin poetik Om diktkonsten som kan sägas ligga till grund för mycket av det västerländska litteraturtänkandet. I hans tid var dramat den övervägande litteraturformen och han delade in det i två genrer: Komedien och Tragedien. efterkrigstiden .