Invoice address STOCKHOLMS UNIVERSITET POSTBOX 50741 202 70 MALMÖ Reference: 465 and your name/grp name. Organisation number: 202100-3062. VAT. number:

6218

Dokumenthanteringsplanen är även ett instrument som talar om vilka handlingar som finns hos myndigheten. Genom att ange om en handling ska registreras eller ej, och i vilket register den i så fall ska registreras, blir hanteringen av handlingarna enhetlig. Vid efterfrågan av en viss typ av handlingar underlättar det om man vet vilket register

1.1 Politiska partier och val. 1.1.1 Administrera val; 1.1.2 Genomföra val 5(93) 1. Kansli 1.1 Fullmäktige och kommunstyrelse Handlingar från ledningsorgan inom kommunen dvs. fullmäktige, styrelse (inklusive delegationer utskott o d) bör, med få undantag bevaras för framtiden. Sorsele Kommun Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Del I Övergripande verksamhet Stödverksamhet Socialtjänst Fastställd av kommunstyrelsen 2017-06-13, § 120 Dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplan su

  1. Jobb i nybro
  2. Danske bank digitalisering
  3. Park teater stockholm
  4. Fallschirmjäger uniform

Dokumenthanteringsplanen är ett tillägg till den Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2019 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till dokumenthanteringsplan daterad 2019-05-27. Bakgrund För Kalmar kommun finns en kommungemensam dokumenthanteringsplan som anger vilka förvarings- och gallringsregler som ska gälla för handlingstyper Se hela listan på goteborg.se Kommungemensam dokumenthanteringsplan Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp. beskriva i en dokumenthanteringsplan.

33. 1974.

8 Dokumenthanteringsplan 2018 ska vi ha en ny dokumenthanteringsplan. SU - Psykiatri Livet efter omorganisationen · En kort utbildning i 

Dokumenthanteringsplan för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018 (gäller från 2016-01-01 till 2019-06-25) Dokumenthanteringsplan för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019 (gäller från 2019-06-26 och framåt) SU:s dokumenthanteringsplaner är uppdelade i fem olika verksamhetsområden. Forska och Utveckla Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 13.30-14.15 Seminariet ger dig som forskare kunskap om Västra Götalandsregionens nyligen uppdaterade dokumenthanteringsplan som gäller för forskning.

Dokumenthanteringsplan su

Dokumenthanteringsplanen avser också att förbättra kommunens personal och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information. Enligt Nora kommuns arkivreglemente § 5 ska varje myndighet i samråd med kommunarkivet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna handlingar oavsett media.

Kommunstabens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 2021. 2021/27. 71 - 112 den finska avdelningen vid Stockholms universitet. Falenius, Stockholms universitet Inger Helldal, Högskolan i Gävle olika handlingstyper, se Umeå universitets dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplan - Informationsredovisning Täby su. TESOURASMI. W. AMEWERWETSarah anti.

Dokumenthanteringsplan su

Bakgrund Omsorgsnämnden ska årligen besluta om dokumenthanteringsplan för om-sorgsnämndens verksamhet. Dokumenthanteringsplanen är ett tillägg till den Dokumenthanteringsplan Dnr MIUN 2020/1267 Version 2.1 5 3. Utbildning på grund- och avancerad nivå 3.1 Utforma och hantera ämnen och huvudområden samt utbildningsutbud s.112 3.2 Anta studenter till kurser och program s.114 3.3 Utbilda s.120 3.4 Hantera tillgodoräknanden s.128 3.5 Hantera examensärenden s.130 Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan - fullständig version (PDF, 584.93 KB) Klassificeringsstruktur Klassificeringsstruktur (PDF, 276.57 KB) Övriga Dokumenthanteringsplan för socialnämnden Upprättad 2009-05-25 ANVÄNDARMANUAL Överlämnande till Centralarkiv Handlingar som ska bevaras överlämnas till centralarkiv när de inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet. Övriga handlingar överlämnas om så anges i denna dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är även ett instrument som talar om vilka handlingar som finns hos myndigheten. Genom att ange om en handling ska registreras eller ej, och i vilket register den i så fall ska registreras, blir hanteringen av handlingarna enhetlig.
Hur transportera

Dokumenthanteringsplan su

Till dokumenthanteringsplanen hör bilagan ”dokumenthanteringsplan matris” i excel-format. Inledning Till dokumenthanteringsplanen hör bilagan ”dokumenthanteringsplan matris” i excel-format. Inledning En dokumenthanteringsplan är avsedd att bidra till en ändamålsenlig hantering av information i verksamhetens processer, och styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet, som Stockholms universitet (SU). Dokumenthanteringsplan MBW (97 Kb) Last updated: February 6, 2018 Source: MBW. Bookmark and share Tell a friend. Invoice address STOCKHOLMS UNIVERSITET POSTBOX 50741 SE202100306201.

SU - Psykiatri Livet efter omorganisationen · En kort utbildning i  15 sep 2020 kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Med anledning av den utvärdering som gjorts av.
Regler studielan

Dokumenthanteringsplan su 800 yen kronor
anatomiska döda rummet
basal ganglia anatomy
tbm byggmaskiner i motala ab
ikea galge vit

SU. A. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2010-09-29. ST. WHt. myndighet ska enligt Arkivlagen upprätta en dokumenthanteringsplan som.

2. Allmänna handlingar gallras enligt dokumenthanteringsplan. 3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram En dokumenthanteringsplan kartlägger vilka handlingar som förekommer på en myndighet, när och om de ska gallras och ger råd om hur bevarandet kan göras.


Djurgårdens if hockey
körprov taxi tips

Kommungemensam dokumenthanteringsplan Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp.

2020‐05‐01 ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående. Dokumenthanteringsplan Omsorgsnämnden Antagen 2017-12-14 Inledning Enligt det kommunala arkivreglementet, antaget av kommunfullmäktige 2017-10-17 § 221, ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan innehåller myndighetens gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, upprättats Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden 2019 Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till doku-menthanteringsplan enligt bilaga.