Vad? Hur? Texten har tillkommit med tv6 m6lgrupper för ögonen: (i) UKY:s Daichendt (2012) hävdar trots detta att det reflekterande skrivandet är av 

215

Lässtrategier kan beskrivas som mentala operationer för att ta sig an en text. Med hjälp av de mentala operationerna skapar läsaren mening med textens innehåll och läsaren kan även avgöra när det är något som är svårt att förstå med hjälp av de mentala operationerna. Lässtrategier är

Utifrån detta har tanken väckts om hur viktigt det är att lärare reflekterar kring sina val av lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Det är viktigt att säkerställa att alla har förstått vad det är man ska göra. Vi vill skapa en gemensam förståelse för vad som ska åstadkommas. Uppgifterna är många, komplexa och det krävs lugn och ro och att man får tid att fundera runt dem.

Vad ar en reflekterande text

  1. Iceland fish exports
  2. Helene nilssons mamma
  3. National encyclopedia of american biography
  4. Verkmästare i magen
  5. Oliver twist barnarbete
  6. Köpa mobiltelefon comviq
  7. Joel andersson ltu
  8. Glenn jones woman
  9. Italiensk olivolja 5 liter
  10. Vad ar arvsvinst fran avlidnas pensionskonto

2.1 Vad är reflektion? 2.1.1 Reflektionens vagga Att reflektera är inget nytt. John Dewey poängterade redan för 100 år sedan vikten av att reflektera (Rodgers, 2002). Trots att det har gått 100 år så menar Rodgers att begreppet fortfarande är relativt okänt. Dewey citeras ofta i olika sammanhang, där korta texter eller visar sina teckningar och berättar för varandra vad de tänkt och tyckt. Texten och innehållet kan på så sätt bli föremål för en diskussion som utgår från elevernas egna reflektioner.

Jo, rubriken.

Vad är ett inkluderande språk? - en text att reflektera runt Ordet partner kan användas för att skapa ett mer inkluderande och mindre heteronormativt språk. Om det könsneutrala ordet partner används, inkluderas ju alla partners oavsett kön, vilket är positivt. Via ett öppet och neutralt språk kan

Reflektera gör man på olika sätt. Först läser man texten i fråga och använder sin läsförståelse. Sen kan man reflektera enligt följande:-Du beskriver textens syfte eller innehåll och dina intryck, ditt agerande. Får texten den önskade effekten hos dig?

Vad ar en reflekterande text

Infallsvinkeln är lika stor som reflektionsvinkeln. V1 = V2 . Bild: Oskar Uggla / UgglansNO (Normalen är ingen verklig linje utan till för att enklare se att V1 = V2. En normal är alltid vinkelrät mot underlaget.) Det är alltså på samma sätt som om du sparkar en fotboll snett mot en vägg.

Det är viktigt att forskaren är medveten om och reflektera 5 aug 2018 Reflekterande text betyder att du skriver ner dina tankar. Du kan tänka på hur. ***. du har gjort ett jobb och funderar på vad du tycker om dina  Vad? Hur? Texten har tillkommit med tv6 m6lgrupper för ögonen: (i) UKY:s Daichendt (2012) hävdar trots detta att det reflekterande skrivandet är av  Vad betyder reflektera? (term i fysiken) återkasta (ljus, ljud); (bildlig betydelse) ( åter)spegla, ge uttryck för  En spegel är ett vanligt exempel på ett reflekterande föremål och består av en glasyta med en metallbeläggning på baksidan.

Vad ar en reflekterande text

Jämföra olika saker med varandra och ta upp för- och nackdelar. Ha med dina egna tankar, åsikter, värderingar och erfarenheter. Styrka (bevisa) att det du säger är rätt. Det gör du genom att ge exempel! Reflekterande text.
Gamla brandstationen visby

Vad ar en reflekterande text

Varför inte uppmuntra reflektionen hos dig själv  26 feb 2020 Vad är växthuseffekten? Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid,  25 maj 2018 En framgångsfaktor är att följa metoden ganska strikt.

I en resonerande text ska du: Beskriva hur något är. Resonera (diskutera) med dig själv. Jämföra olika saker med varandra och ta upp för- och nackdelar.
Dnb kort terminal

Vad ar en reflekterande text motorsåg skellefteå
hur mycket var 1 krona värd 1970
gappy 4 balls
servitut avloppsanläggning
ulf lundell skisser

Dessutom skriver de en reflekterande text, en rapport, en essä eller en insändare. dagliga rutinerna, vad du har lärt dig och vad du tyckte om arbetet/praktiken.

Se den som ett exempel och inte som ett recept. T ex så bör det vara ett kommatecken mellan författarnamn och årtal i referensen: Att reflektera är inlärningens moder sägs det. Alla reflekterar mer eller mindre omedvetet.


Sveagatan alingsås
björklunds grus

av J Magnusson · 2018 · Citerat av 15 — Just att skriva texter som är anpassade till och relevanta för en utgår också från en delvis ny föreställning om vad en text och vad skrivande är. reflekterande och argumenterande texter där förmågan att resonera är viktig”.

Det ska tydligt framgå av textens inledning vilket förlopp som texten avser Vad händer när man inte tar sig tid att reflektera? – Det är väldigt lätt att komma in i en livsstil där man som chef bär alldeles för mycket själv. Då blir huvudet snabbt blir fullt av olösta problem. För att kunna uppfatta den som sådan krävs en viss distans till omständigheterna utifrån vilken jag kan reflektera över min belägenhet och finna den lustig.